vakbarát verzió
SzervezetünkHírekTanfolyamokFotóklubCsillagászat

Történet

" Gradus ad Passum "

 Aláírási ív

 A Magyar Természettudományi Társulatra,

 

" Alólírottak a természettudományokat mívelni, s azok jótékonyságát a hazában terjeszteni akarva, Részvénytársaságba állunk s becsületünkkel kötelezzük magunkat az Alapszabályok értelmében közredolgozni. Költ Pesten Tavaszutó 28-án 1841. "

Bugát Pál
az alapító
(1793-1865)

" Ha csak annyit tudnánk róla, hogy a pesti egyetem orvoskarának tanára, Bene Ferenccel együtt a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek megpendítője, máris tisztelettel emlegethetnők nevét. De ő több volt ennél. Mint a nagy reformkorszak embere maga is reformer volt, azon a kisebb körön belül, hova tehetségei vonzalmai és sorsai állították. Benne is megvolt, mint minden újítóban a szinte fanatikus alkotásvágya. Igaznak és helyesnek vélt céljai felé való törekvésében a rendíthetetlen kitartás... "

 

" Gradus ad Passum "

A megalapítás körülményei

 

" Egyelőre még csak 48 éves Bugát, telve fiatalos lelkesedéssel, semmi akadályt nem látó elszántsággal, agya zsúfolva tervekkel, szebbnél-szebb elgondolásokkal. Látva, hogy milyen kedvező fogadtatásra talált indítványa, sürgeti a megvalósítást. Alig zajlott le a Vándorgyűlés három napja, már egy szűkebb bizottság dolgozik az alapszabályokon. 1841. június 13-án az első közgyűlés is összeülhet. Természetes, hogy elnökké Bugát Pált választotta az alakuló közgyűlés..."

A Társulat eredeti oklevele

" Ahhoz, hogy országos egyesületté váljon, hiányzott még a felsőbb elismerés. Ezt pedig abban az időben nem volt könnyű megszerezni.  A folyamodás egyelőre eredménytelen maradt. A társulat tagjainak tehát választani kellett a között, hogy megmaradnak magánegyesületnek szűkre szabott keretek között, vagy pedig megkísérlik a hivatalos elismertetést... A folyamodás 1841. október 25-én felterjesztetett a helytartótanácshoz. A kérés mégis több mint egy esztendeig elintézetlenül hevert Bécsben..." 1843 március 14-én István főherceget kérik fel pártfogónak... A főherceg kedvező válasza pár nap múlva megérkezik. 1844 október 22-én érkezik meg a végleges megerősítés... A társulat országos jellege legfelsőbb helyen is elismerést nyert..."

 

Az újjászületés után

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, mint Szövetség a jogelődök, az 1841-ben alapított Magyar Természettudományi Társulat, az 1901-ben alakult Társadalomtudományi Ismeretterjesztő Társulat etikailag hiteles hagyományait folytatva és megújítva országosan hangolja össze és képviseli a tudományosan megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, magatartás - és cselekvésminták közvetítését a társadalom minden rétege számára. A Társulat minden megyében jelenlévő, főként tudományos ismeretterjesztésre alakult önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetek (tagegyesületek) országos szövetsége. Pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem kap, anyagi támogatást nem nyújt, képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, pártpolitikai tevékenységet nem folytat. Kiemelkedően közhasznú szervezet, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Közhasznú célja megvalósítása érdekében, de azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet is folytat.

 

 

A közhasznú tevékenység során részt vállal:

 • a tudományos tevékenységben, kutatásban, felnőttképzési kutatásban,
 • a nevelésben és oktatásban,
 • képességfejlesztésben,
 • kulturális tevékenységben, a kulturális örökség ápolásában és megóvásában,
 • a tehetségnevelésben új tehetségfeltáró formák kutatásában,
 • a magyar nyelvi kultúra ápolásában,
 • az idegen nyelvek minél szélesebb körű elsajátításában,
 • szakmai át - és továbbképzésben,
 • az értelmiség önművelésének elősegítésében,
 • a közéletben nem kormányzati szervként vélemény nyilvánításban,
 • műemlékvédelemben,
 • természet - állat - környezetvédelemben,
 • gyermek - és ifjúságvédelemben,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében,
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamit a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységben,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésében,
 • az Euro - Atlanti integráció elősegítésében.

Nyilvántartási számunk: 16-0142-04

Akkreditációs számunk: AL-0039

Elérhetőség

Általános információk:
Email: tit-szolnok@tit-szolnok.hu 

Telefon: +36 70 776 1390
Cím: 5000 Szolnok, Jubileum tér 5. 23. emelet
 

Gazdasági ügyek (számlázás, stb.):
Email: tit-iroda@tit-szolnok.hu    Telefon: +36 70 776 1390

Cím: 5000 Szolnok, Jubileum tér 5. 23. emelet

 


Vezetõi kérdésben illetékes: Szilágyi Mihály

Email: tit-igazgato@tit-szolnok.hu  

Cím: 5000 Szolnok, Jubileum tér 5. 23. emelet

 

Partnereink
Ön a(z) 2681. látogatónk! A számlálás indult: 2010. március 31.