vakbarát verzió
SzervezetünkHírekTanfolyamokNyelvvizsgaFotóklubCsillagászat

TELC TUDNIVALÓK

TELC

A TELC (The European Language Certificates) a frankfurti TELC GmbH vizsgarendszere, Magyarországon a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (TIT) szervez ilyen vizsgákat. Itthon hét nyelvbõl tehettek nyelvvizsgát, 88 vizsgahelyen, a TELC általános és nyelvvizsga-elõkészítõ tanfolyamokat is szervez. A TELC vizsgái közül az alap- (B1), közép- (B2) és felsõfokú (C1), angol és német nyelvû vizsga államilag elismert bizonyítványt ad, a francia, olasz, orosz, spanyol és török nyelv általános eljárásban honosítható, a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központhoz beadott kérelemmel. Ezekbõl a nyelvekbõl alapfokú (B1) és középfokú (B2) vizsgákat szerveznek. 2013-ban angolból, németbõl, olaszból és franciából hét alkalommal, oroszból és spanyolból három alkalommal, törökbõl pedig egy alkalommal tartanak vizsgákat.

A Magyarországon jelenleg nem akkreditált nyelvi szinteken (A1, A2) is lehet vizsgát tenni és szerveznek szaknyelvi vizsgákat is, de ezekért csak nemzetközi bizonyítványt kaphattok. A vizsga egynyelvû, szótárt nem használhattok.

 

Az alap- és a középfokú vizsga


A vizsgák írásbeli része szövegértési tesztbõl, egy nyelvtani, lexikai feladatsorból és egy levélírási feladatból áll. Az "olvasott szöveg értése" vizsgarészben szövegekhez kell kiválasztanotok a megfelelõ címet, feleletválasztós kérdésekre kell válaszolnotok, majd különbözõ információkat kell összepárosítanotok. A "nyelvi elemek" részben feleletválasztós kérdésekre kell válaszolni, és egy szöveget kell az - elõre megadott - szavakkal kiegészíteni, majd meghatározott szempontok alapján kell hivatalos vagy félhivatalos, ritkábban baráti levelet írnotok.A szóbeli vizsga hallott szöveg értése részén - ezt közvetlenül az írásbeli után tartják - összesen három feladatot kell megoldani. A beszédkészség vizsga három feladatból áll, egyszerre ketten vizsgáznak: a felkészülésre 20 percetek van. A bemutatkozás után alapfokon szövegek és képek alapján kell egy témát megvitatni. Középfokon a vizsgázónak az általa választott témát kell bemutatnia és kérdésekre kell válaszolnia. A szituációs gyakorlat/konszenzuskeresés vizsgarészben egy helyzetet kell közösen, konszenzusra jutva megoldani vagy megadott mondatok közül kell kiválasztaniuk kettõ-kettõ olyat, amellyel egyetértenek, és amellyel nem, majd ezekrõl kell vitatkozniuk.PontszámokAz olvasott szöveg értése és a nyelvtani rész együtt 90 perces, elõbbire összesen 75 (25 pont feladatonként), az utóbbira 30 pontot (15 pont feladatonként) kaphattok. A levélírásra 30 percetek van és 45 pont jár érte. A körülbelül 30 perces hallott szöveg értése vizsgarészben 25-25 pontot kaphattok az egyes feladatokra (összesen 75-öt). A "beszédkészség" rész körülbelül 15 percig tart, összesen 75 pontot gyûjthettek a három különbözõ feladattal.

Az alap- és a középfokú vizsga összpontszáma 300: akkor kaphattok bizonyítványt, ha az írásbeli és a szóbeli részen is megszerzitek az összpontszám legalább 60 százalékát, az alapfokú vizsgán emellett feltétel az is, hogy az egyes vizsgarészekben (olvasott szöveg értése és nyelvtan, levélírás, hallott szöveg értése, beszédkészség) legalább 40 százalékot érjetek el. Ha az írásbeli vagy szóbeli nem sikerült, részbizonyítványt (A vagy B típusú) kaphattok.

 

Felsõfokú vizsga


Az "olvasott szöveg értése" részben egy szöveget kell mondatokkal kiegészítenetek, majd össze kell illeszteni megadott szövegrészleteket, végül a helyes válaszokat kell különbözõ szövegekbõl kikeresnetek. Ezután ki kell választani a szövegek legjobb összefoglalóját és körülírás alapján szavakat, majd hibákat kell keresnetek egy szövegben. Az íráskészség részben egy megadott témáról kell fogalmazást, majd levelet írnotok - az utóbbi feladatnál négy lehetõség közül választhattok.

A "hallott szöveg értése" részben egy feleletválasztós, egy párosításos és egy behelyettesítéses feladatot kell megoldanotok a hallott szövegek alapján, illetve kérdésekre kell válaszolni.A "beszédkészség" vizsgarész során a vizsgázóknak be kell mutatkozniuk, majd egy megadott témával kapcsolatban kell kérdéseket feltenniük egymásnak. Ezután két téma közül kell egyet választani és másfél percben bemutatni, majd kérdésekre kell válaszolni. Ezután egy adott témáról kell kifejteniük a véleményüket, amelyet a partnernek össze kell foglalnia.Az írásbeli részben az "olvasott szöveg értése" feladatsorra összesen 114 pontot kaphattok, a vizsgarész 100 perces. Az íráskészséget tesztelõ feladatokra 40, illetve 32 pontot kaphattok, és 60 perc áll a rendelkezésetekre. A "hallott szöveg értése" rész 55 perces és összesen 72 pont jár érte. A "beszédkészség" rész körülbelül 16 perces, ezért a vizsgarészért is maximum 72 pontot kaphattok.A felsõfokú vizsga összpontszáma 330 pont: bizonyítványt akkor kaphattok, ha az írásbelin és a szóbelin is legalább 60 százalékot értek el. A vagy B típusú részbizonyítványt a felsõfokú vizsgán nem lehet szerezni.

 

 

Mennyibe kerül?

 

Belépőszint (A2)  komplex nyelvvizsga 27.000,- forintba kerül, külön-külön az írásbeli és a szóbeli 21.000,- forint.

Alapfokú (B1), komplex nyelvvizsga 29.000,-  forintba kerül, külön-külön az írásbeli és a szóbeli 23.000,-  forint.

A középfokú (B2) komplex nyelvvizsgáért 32.000,-  forintot, a szóbeliért és az írásbeliért külön - külön 25.000,- ezer forintot kell fizetni.

A felsõfokú (C1) komplex vizsga ára 35.000,-  forint, külön-külön a szóbelié és az írásbelié 28.000,- forint.

Nyilvántartási számunk: 16-0142-04

Akkreditációs számunk: AL-0039

Elérhetőség

Általános információk (nyelvvizsgákkal, versenyekkel, tanfolyamokkal kapcsolatos információk):
Email: tit-szolnok@tit-szolnok.hu ; titnyelvvizsga@gmail.com

Telefon: +36 70 776 1390
Cím: 5000 Szolnok, Jubileum tér 5. 23. emelet
 

Gazdasági ügyek (számlázás, stb.):
Email: tit-iroda@tit-szolnok.hu    Telefon: +36 70 776 1390

Cím: 5000 Szolnok, Jubileum tér 5. 23. emelet

 


Vezetõi kérdésben illetékes: Szilágyi Mihály

Email: tit-igazgato@tit-szolnok.hu    Telefon: +36 56 800 444

Cím: 5000 Szolnok, Jubileum tér 5. 23. emelet

 

Partnereink
Ön a(z) 1700. látogatónk! A számlálás indult: 2010. március 31.